پس از مذاکره با شرکت های ارائه دهنده ی پیجر تصمیم بر تهیه از پیجرهای AHK قطعی شد. استفاده از پیجرهای AHK بهبود سرویس دهی و خدمت رسانی به مشتریان را در پی داشته است همچنین تسریع در ارائه خدمات به مشتریان محترم پدیده شاندیز از فواید پیجرهای AHK به حساب می آید.